Behandling af ansøgning ved indlevering - forlængelse

Når Patent- og Varemærkestyrelsen modtager en ansøgning om forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat påføres denne en dato for modtagelse, og vi sender en kvittering for modtagelsen til ansøger eller dennes fuldmægtig. Kvitteringens oplysninger afhænger af den valgte indleveringsform. Se mere om 

Ansøgningen får et ansøgningsnummer, som består af 2 bogstaver efterfulgt at 9 cifre og EXT (CA YYYY XXXXX EXT). Bogstaverne EXT angiver at det er en ansøgning om forlængelse af et certifikat. Det resterende ansøgningsnummer svarer til ansøgningsnummeret for ansøgningen om det certifikat, der søges om forlængelse af gyldighedsperioden for. 

Det undersøges desuden, om ansøger har betalt ansøgningsgebyr.Opdateret: 28. april 2021