Indlevering af ansøgning om forlængelse af certifikat

En ansøgning om forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat skal indleveres skriftligt til Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. LMF, artikel 9, stk. 1 og BEK § 70, stk. 1. 

De samme indleveringsmåder som for ansøgninger om certifikat kan anvendes.

Ansøgningen skal leve op til de bestemmelser vedrørende ansøgningens indhold, der er angivet i LMF, artikel 8, stk. 1-3 samt BEK § 70, stk. 2. 

Ansøgningen skal ledsages af et ansøgningsgebyr, jf. PL § 91, stk. 2, BEK § 70, stk. 4 og LMF, artikel 8, stk. 4. 

De tidsfrister for indlevering af ansøgninger om forlængelse af et certifikat, der er angivet i LMF, artikel 7, stk. 3-5, skal overholdes. 

Ansøgningen skal være affattet på dansk eller engelsk, jf. BEK § 71. 

Ansøgningen behøver ikke at være underskrevet af ansøgeren eller en eventuel fuldmægtig.Opdateret: 28. april 2021