Tidsfrist for indlevering af ansøgning - SPC forlængelse

Ansøgning om forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat kan, jf. LMF artikel 7, stk. 3 og 4, indleveres

  • samtidig med ansøgningen om certifikat, eller
  • mens ansøgningen om certifikatet er under behandling, eller
  • senest 2 år inden et allerede udstedt certifikat udløber

 

 Opdateret: 25. september 2012