Certifikatets gyldighedsperiode

Et certifikat får retsvirkning ved udløbet af grundpatentets gyldighedsperiode, jf. LMF/PMF artikel 13, stk. 1.

Certifikatet har gyldighed i en periode svarende til det tidsrum, der er forløbet mellem datoen for indleveringen af ansøgningen om grundpatentet og datoen for meddelelsen af den første markedsføringstilladelse i Fællesskabet, minus fem år, jf. LMF/PMF artikel 13, stk. 1. Dog er certifikatet maksimalt gyldigt i fem år, jf. LMF/PMF artikel 13, stk. 2.

Når der er tale om et certifikat, som er baseret på en markedsføringstilladelse, der er godkendt af European Medicines Agency (EMA) efter den centrale procedure, beregnes certifikatets gyldighedsperiode på baggrund af notifikationsdatoen, der offentliggøres i Den Europæiske Unions officielle Tidende, jf. sag C-471/14 (Seattle Genetics).

Certifikatet bortfalder når dets gyldighedsperiode udløber, jf. LMF/PMF artikel 14, litra a.

For certifikater, hvor den maksimale gyldighedsperiode ved ovenfor omtalte beregning er nul eller negativ, se Certifikater med nul eller negativ løbetid.

Læs også mere om

 

 

 

 Opdateret: 30. oktober 2015