Gyldighedsperiode for forlængelse af certifikat med nul eller negativ løbetid

Der kan udstedes forlængelser af certifikater med nul eller negativ løbetid i de situationer, hvor markedsføringstilladelsen er udstedt mellem 4,5 år og 5 år efter ansøgningen om grundpatent, og hvor et certifikat har mulighed for at opnå en pædiatrisk forlængelse. Gyldighedsperioden beregnes på samme måde som for forlængelser af certifikater med positiv løbetid.

Eksempel på udregning af gyldighedsperiode:
Hvis tidsrummet mellem indlevering af patentansøgningen og den første markedsføringstilladelse er 4 år og 10 måneder, vil certifikatets gyldighedsperiode være -2 måneder (4 år og 10 måneder minus 5 år). Ved en pædiatrisk forlængelse på 6 måneder, vil certifikatets inklusiv forlængelsens absolutte gyldighedsperiode blive 4 måneder (-2 måneder plus 6 måneder).


Jf. EU-Domstolens dom af 8. december 2011 i sag C-125/10 (Merck).

 Opdateret: 5. maj 2014