Ansøgeren - SPC

Ansøger skal være indehaver af det grundpatent, der ligger til grund for ansøgningen om certifikat, jf. LMF artikel 6. Under sagsbehandlingen anses ansøger at være berettiget til at håndhæve de ansøgte rettigheder.

Samtlige indehavere af grundpatentet skal være angivet som ansøger af certifikatet.

Ansøger kan både være fysiske og juridiske personer, f.eks. aktieselskaber, universiteter, m.v.

Ansøger kan være en eller flere personer. Af praktiske årsager vil Patent- og Varemærkestyrelsen dog betragte den først anførte ansøger som befuldmægtiget til at modtage og svare på korrespondance i sagen, medmindre andet er angivet på ansøgningen. 

Hvis ansøgeren ikke er repræsenteret af en fuldmægtig, skal ansøgers eventuelle telefon- og telefaxnummer samt e-post-adresse også angives.

Hvis ansøger er en dansk virksomhed, bør ansøgers navn angives i fuldstændig overensstemmelse med virksomhedens CVR-registrering.

 

 Opdateret: 2. maj 2012