Oplysning til identifikation af produktet

Ansøger skal vedlægge oplysninger til identifikation af produktet, jf. BEK § 70, stk. 3.

Identifikationen skal være af en sådan art, at det kan fastslås, at markedsføringstilladelsen omfatter det samme produkt, som er beskyttet af patentet.

 Opdateret: 6. februar 2013