Europæiske patenter

Det er muligt at søge om et europæisk patent i henhold til Den Europæiske Patentkonvention (EPK). På nuværende tidspunkt er 39 lande medlem af konventionen. Danmark har været medlem af konventionen siden 1. januar 1990.

Formålet med EPK er at centralisere og billiggøre udstedelsen af patenter i Europa, og man kan således med en ansøgning opnå patent i flere europæiske lande. Ansøgninger om europæisk patent behandles og udstedes af Den europæiske Patentorganisation (EPO).

Ansøgning om et europæisk patent indleveres til EPO eller til Patent- og Varemærkestyrelsen, som videresender ansøgningen til EPO, jf. PL § 75 samt EPK art. 75.

De officielle sprog hos EPO er engelsk, fransk og tysk. En europæisk patentansøgning skal indleveres enten på et af de officielle sprog eller hvis det indleveres på et andet sprog, oversættes til et af de officielle sprog indenfor en fastsat frist.

Når det europæiske patent er meddelt, har det samme virkning som et dansk patent meddelt af Patent- og Varemærkestyrelsen, forudsat at det valideres i Danmark, jf. PL § 76 og 77. Det bemærkes, at et europæisk patent, der valideres i Danmark, ikke omfatter Færøerne og Grønland, idet Færøerne og Grønland ikke har tiltrådt den Europæiske Patentkonvention (EPK).

I 2000 indgik en række lande London-aftalen, som har betydning for oversættelsen af europæiske patenter ved validering i de enkelte lande. Aftalen trådte i kraft 1. maj 2008 med virkning for Danmark. Se mere om London-aftalen her.

Se desuden artikel om validering af Europæiske patenter (EP) i Danmark.

Se endvidere om muligheden for at konvertere en europæisk ansøgning til en national patentansøgning.

Fra 1. juni 2023 er det muligt at anmode EPO om ensartet retsvirkning af et europæisk patent, et såkaldt enhedspatent. Patentet får efter EPO's meddelelse om enhedspatent virkning med det samme i de EU-lande, der har tilsluttet sig enhedspatent-ordningen. Enhedspatentet adskiller sig dermed fra det traditionelle europæiske patent, som efter udstedelse skal valideres i de europæiske lande, patentet skal gælde. Se mere i artikel om enhedspatent.Opdateret: 1. juni 2023