Enhedspatent

Anmodning om ensartet retsvirkning af et europæisk patent (et såkaldt enhedspatent) udstedt af Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) skal indleveres til EPO.

Hvis EPO godkender anmodning om enhedspatent, gælder det umiddelbart i de lande, som har tilsluttet sig ordningen, herunder i Danmark.

Læs mere om enhedspatentet, og hvordan man ansøger om enhedspatent på EPOs hjemmeside: https://www.epo.org/applying/european/unitary.htmlOpdateret: 1. juni 2023