Safety net bestemmelse

Hvis Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) giver afslag på en rettidigt indgivet anmodning om ensartet retsvirkning på et tidspunkt, hvor fristen for at validere et europæisk patent er udløbet i Danmark, giver patentlovens § 77, stk. 6 mulighed for en forlængelse af fristen.

Bliver patenthavers anmodning om et europæisk patent med ensartet retsvirkning afslået af EPO, regnes fristen for validering af det europæiske patent i Danmark fra den dag, hvor beslutning om afslag er endelig. Det er dog en forudsætning for anvendelse af safety net bestemmelsen i PL § 77, stk. 6, at anmodningen blev indgivet rettidigt til EPO.

Fristen for at betale første årsgebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. PL § 81, stk. 2, 2. pkt., vil tilsvarende blive forlænget sådan, at patenthaver fortsat kan betale første årsgebyr inden for en frist, der løber parallelt med fristen i PL § 77, stk. 1.Opdateret: 1. juni 2023