Validering af Europæiske patenter (EP) i Danmark

Validering skal ske inden for 3 måneder regnet fra den dag, hvor Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) har bekendtgjort patentmeddelelsen eller afgørelse om at opretholde patentet i ændret form.


Eksempel: Når Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort patentmeddelelse af et patent den 8. maj 2014, skal valideringen foretages senest den 8. august 2014.


Overskrides den absolutte frist på tre måneder, er der mulighed for at søge om genoprettelse, jf. PL § 72.
Følgende skal indleveres:


• hvis et EP er meddelt på engelsk, valideres det ved at indlevere patentkravene oversat til dansk
• hvis et EP er meddelt på tysk eller fransk, valideres det ved at indlevere patentkravene oversat til dansk og en oversættelse af patentet i øvrigt     til dansk eller engelsk.


Vi henstiller, at tekst vedrørende validering (krav, beskrivelse, tegninger og sekvenslister) indleveres i separate PDF-filer og at kravene i Guidelines for patenter/formatkrav opfyldes.


Indlevering kan foretages


• elektronisk via styrelsens hjemmeside
via e-mail
• pr. brev, pr. telefax og ved personlig indlevering


Prisen for gebyr for publicering af oversættelser af europæiske patentskrifter (validering) fremgår af prislisten.Opdateret: 28. april 2020