Hvad er et patent

Det følger af PL § 1, at den der har gjort en opfindelse har ret til efter ansøgning at få patent på opfindelsen og derved opnå eneret til at udnytte denne opfindelse erhvervsmæssigt.

Et patent er således en eneret og indholdet af denne eneret er nærmere beskrevet i PL § 3. Eneretten gælder i op til 20 år beregnet fra tidspunktet for indleveringen af ansøgningen, såfremt indehaveren betaler for opretholdelse af patentet, jf. PL § 40. Se mere under fornyelse.

Eneretten i form af et patent er en negativ ret. Den giver således indehaveren ret til at forbyde andre at udnytte opfindelsen. Det er derimod ikke sikkert, at indehaveren selv kan udnytte sin opfindelse uden at få tilladelse fra indehavere af andre enerettigheder.

Endvidere kan muligheden for at udnytte opfindelsen være begrænset af øvrig lovgivning, eksempelvis lægemiddellovgivningen vedrørende markedsføringstilladelser.Opdateret: 30. april 2012