Væsentlig adskillelse

En opfindelse adskiller sig væsentligt fra kendt teknik, hvis den under hensyntagen til den kendte teknik ikke er "nærliggende" for en fagmand

Nyhed og væsentlig adskillelse er forskellige kriterier. Der er nyhed, hvis der er en forskel mellem opfindelsen og den kendte teknik. Spørgsmålet om væsentlig adskillelse er kun relevant, hvis opfindelsen er ny.

Den kendte teknik i forhold til spørgsmålet om væsentlig adskillelse er som defineret i PL § 2, stk. 2, 1. pkt.. I henhold til PL § 2, stk. 2, 4. pkt. omfatter den kendte teknik i forhold til væsentlig adskillelse ikke senere offentliggjorte danske ansøgninger, som henvist til i PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt.. Som nævnt under Prioritet, betyder "indleveringsdag" i PL § 2 prioritetsdato, når en sådan eksisterer.

Termen "nærliggende" dækker det, som ikke går ud over de normale fremskridt i teknologien, men udelukkende følger helt enkelt og logisk af den kendte teknik, dvs. noget, som ikke indebærer udøvelse af færdigheder eller evner, som går ud over, hvad der kan forventes af en fagmand. Ved vurdering af væsentlig adskillelse, til forskel fra nyhed (se Relevant dato for et tidligere dokument), er det rimeligt at fortolke offentliggjorte dokumenter i lyset af senere erkendt viden og i det hele taget at tage hensyn til al den viden, der var almindeligt tilgængeligt for fagmanden på indleverings- eller prioritetstidspunktet.

Eksempler vedrørende kravet om væsentlig adskillelse findes underOpdateret: 30. april 2012