Argumenter og dokumentation indleveret af ansøgeren

De relevante argumenter og dokumentation, som sagsbehandleren tager hensyn til ved vurderingen af væsentlig adskillelse, kan enten stamme fra den oprindeligt indleverede patentansøgning eller være indleverest af ansøgeren under den efterfølgende behandling (se Formulering af det objektive tekniske problemTilføjelse af og nye virkninger og eksempler).

Man skal imidlertid være forsigtig, når der henvises til nye virkninger af kemiske forbindelser til støtte for spørgsmålet om væsentlig adskillelse. Sådanne nye virkninger kan der kun tages hensyn til, hvis de antydes af eller i det mindste vedrører det tekniske problem, der fra starten fremgik af den oprindeligt indleverede ansøgning (se også Formulering af det objektive tekniske problem, EPO T 386/89, ikke offentliggjort i OJ, og EPO T 184/82, OJ 6/1984, 261).

Eksempel på en sådan ny virkning: Opfindelsen som indleveret vedrører en farmaceutisk blanding med en specifik virkning. Når den relevante kendte teknik tages i betragtning, ser det umiddelbart ud til, at der mangler væsentlig adskillelse. Efterfølgende indleverer ansøgeren ny doku­mentation, som viser, at den ansøgte blanding udviser en uventet fordel i form af lav giftighed. I dette tilfælde er det tilladt at inkludere giftighedsaspektet ved vurderingen af væsentlig adskillelse, da farmaceutisk aktivitet og giftighed er så beslægtede, at fagmanden altid ville behandle de to aspekter sammen.

Omformuleringen af det tekniske problem kan medføre nødvendigheden af ændringer i, rettelse af eller tilføjelse af en redegørelse vedrørende det tekniske problem i beskrivelsen. En sådan rettelse er kun tilladt, hvis den opfylder betingelserne i Tilføjelse af og nye virkninger og eksempler. I ovennævnte eksempel om en farmaceutisk blanding, kan det omformulerede problem og informationen om giftighed indføres i beskrivelsen uden at overtræde PL § 13.Opdateret: 29. januar 2013