Eksempler på ikke-nærliggende opfindelser der involverer anvendelsen af kendte systemer

Her findes eksempler på opfindelser, der involverer anvendelsen af kendte systemer på en ikke-nærliggende måde, og for hvilke betingelsen om væsentlig adskillelse er opfyldt:

(i)  en kendt arbejdsmetode eller anordning, som, når den anvendes til et andet formål, involverer en ny overraskende virkning;

Eksempel: Det er kendt, at højfrekvent elektricitet kan anvendes i induktiv kantsvejsning. Det ville derfor være nærliggende, at højfrekvent elektricitet også kunne anvendes i konduktiv kantsvejsning med lignende virkning. Hvis højfrekvent elektricitet blev anvendt til kontinuert konduktiv kantsvejsning af tyndplade men uden at fjerne slagger (sådan slaggefjernelse er normalt nødvendig ved konduktiv svejsning for at undgå lysbuedannelse mellem svejsedysen og pladen), er der imidlertid den uventede yderligere virkning, at slaggefjernelsen findes at være unødvendig, da strømmen ved højfrekvens tilføres på en overvejende kapacitiv måde gennem slaggerne, som danner et dielektrikum. I dette tilfælde ville der være væsentlig adskillelse.

(ii) en ny anvendelse af en kendt anordning eller et kendt materiale indebærer overvindelse af tekniske vanskeligheder, der ikke kan løses ved rutineteknikker. 

Eksempel: Opfindelsen vedrører en anordning til støtte og styring af gasbeholderes vertikale bevægelser. Anordningen gør det muligt at undvære de tidligere anvendte udvendige gitterkonstruktioner. En lignende anordning var kendt for at støtte flydende dokker eller pontoner, men praktiske vanskeligheder, man ikke var stødt på i den kendte anvendelse, skulle overvindes ved anvendelsen af anordningen til gasbeholdere.Opdateret: 4. oktober 2012