Udvalgsopfindelser og væsentlig adskillelse

Genstanden i udvalgsopfindelser adskiller sig fra den nærmeste kendte teknik, ved at den repræsenterer udvalgte delmængder og underområder. 

Hvis denne udvælgelse er forbundet med en bestemt teknisk virkning, og hvis der ikke er et fingerpeg, der kan lede fagmanden til udvælgelsen, så accepteres den væsentlige adskillelse (denne tekniske virkning, som opstår inden for det udvalgte område, kan også være den samme virkning som opnået med det bredere kendte område, men i uventet grad).

Det skal overvejes, om fagmanden ville have foretaget udvælgelsen eller ville have valgt det overlappende område i håbet om at løse det underliggende tekniske problem eller i forventning om nogen forbedring eller fordel. Hvis svaret er negativt, udviser det ansøgte væsentlig adskillelse.

Se eksempler på situationer, hvor en opfindelse kan anses for nærliggende, eller hvor den kan udvise væsentlig adskillelse under

Eksempler på nærliggende og følgelig ikke-opfinderisk udvælgelse blandt et antal kendte muligheder og  

Eksemper på ikke-nærliggende og følgelig opfinderisk udvægelse blandt et antal kendte muligheder.

Det skal understreges, at disse eksempler kun er til illustrative formål. Sagsbehandlere skal undgå forsøg på at passe en bestemt sag ind i et af disse eksempler, hvis det ikke er klart anvendeligt. Ligeledes er listen ikke udtømmende.Opdateret: 30. april 2012