Kombination af modhold

Det er tilladt at kombinere angivelser i et eller flere dokumenter, dele af dokumenter eller andre dele af kendt teknik (f.eks. en offentligt kendt brug) med den nærmeste kendte teknik. Det faktum, at mere end en angivelse skal kombineres med den nærmeste kendte teknik for at nå til en opfindelse kan imidlertid være en indikation af tilstedeværelse af væsentlig adskillelse.

En anden situation opstår, når en opfindelse angiver løsningen på flere uafhængige "delproblemer" (se Kombination kontra sidestilling eller samling og Formulering af det objektive tekniske problem). Da må sagsbehandleren vurdere for hvert enkelt delproblem, om kombinationen af træk, der løser delproblemet, på nærliggende vis kan udledes af den kendte teknik. Følgelig kan et andet dokument kombineres med den nærmeste kendte teknik for hvert delproblem (se EPO T 389/86, OJ 3/1988, 87). For at kravets indhold kan være opfinderisk, er det imidlertid tilstrækkeligt, at én af disse kombinationer af træk adskiller sig væsentligt fra kendt teknik.

Ved vurderingen af, om det er nærliggende at kombinere to eller flere forskellige kendte tekniker, bør sagsbehandleren være opmærksom på følgende: 

(i) om indholdet i angivelserne af de kendte tekniker (f.eks. dokumenter) fremstår således, at det er sandsynligt eller usandsynligt, at fagmanden, efter præsentation af problemet, der er løst af opfindelsen, vil kombinere dem - f.eks. hvis to kendte tekniker betragtet under ét i praksis ikke uden besvær kan kombineres på grund af iboende uforeneligheder ved angivne træk, der er væsentlige for opfindelsen, skal kombinationen af disse teknikker normalt ikke betragtes som nærliggende;

(ii) om de kendte teknikker stammer fra lignende, nærliggende eller fjerne tekniske felter;

(iii) om kombinationen af to eller flere dele af samme dokument er nærliggende, hvis der er et fornuftigt grundlag for fagmanden til at forbinde disse dele med hinanden. Det er normalt nærliggende at kombinere et modhold, en velkendt lærebog eller et standard leksikon; dette er blot et specielt tilfælde af det almindelige princip om, at det er nærliggende at kombinere læren af et eller flere dokumenter med den generelle almindelige viden inden for teknikken. Det er også nærliggende at kombinere to dokumenter, hvoraf det ene indeholder en klar og utvetydig henvisning til det andet (for henvisninger, der anses som en integreret del af angivelser i et dokument, se Nyhed). Ved vurderingen af, om det er nærliggende at kombinere et dokument med et udsnit af kendt teknik, der er gjort almindeligt tilgængeligt på en anden måde, f.eks. ved brug, gælder lignende overvejelser.Opdateret: 30. april 2012