Eksempler på nærliggende opfindelser der involverer anvendelsen af kendte systemer

Her findes eksempler på opfindelser, der involverer anvendelsen af kendte systemer på en nærliggende måde, og for hvilke betingelsen om væsentlig adskillelse ikke er opfyldt:

(i) læren af et modhold er ufuldstændig, og mindst en af de mulige måder at "udfylde hullet" på, som naturligt eller uden besvær ville falde fagmanden ind, resulterer i opfindelsen;

Eksempel: Opfindelsen vedrører en bygningsstruktur lavet af aluminium. Et modholdsskrift viser samme struktur, og det fremgår, at strukturen er af letvægtsmetal, men nævner ikke brugen af aluminium.

(ii) opfindelsen adskiller sig fra den kendte teknik udelukkende i anvendelsen af velkendte ækvivalente (mekaniske, elektriske eller kemiske);

Eksempel: Opfindelsen vedrører en pumpe, som udelukkende adskiller sig fra en kendt pumpe ved, at dens drivkraft tilvejebringes af en hydraulisk motor i stedet for en elektrisk motor.

(iii) opfindelsen består udelukkende i en ny anvendelse af et velkendt materiale ved at anvende de kendte egenskaber ved dette materiale;

Eksempel: Vaskemiddel, der indeholder en eller flere kendte overfladeaktive forbindelser, hvor denne egenskab til at sænke vands overfladespænding er kendt for at være essentiel for vaskemidler.

(iv) opfindelsen består i udskiftningen af et materiale i en kendt anordning med et nyligt udviklet materiale, hvis egenskaber gør det velegnet til denne anvendelse ("analog substitution").

Eksempel: et elektrisk kabel består af en polyetylenbeklædning fastklæbet til en metalafskærmning med et klæbemiddel. Opfindelsen ligger i anvendelsen af et bestemt nyligt udviklet klæbemiddel kendt for at være velegnet til polymer-metal-limning.

(v) opfindelsen består udelukkende i anvendelsen af en kendt teknik i en nær analog situation ("analog anvendelse").

Eksempel: Opfindelsen er anvendelsen af impulsstyringsteknik til en elektrisk motor, der driver hjælpemekanikken på en industritruck, såsom en gaffeltruck, hvor anvendelsen af denne teknik til at styre den elektriske fremdriftsmotor på trucken allerede er kendt.Opdateret: 30. april 2012