En opfindelses oprindelse

Patentkrav skal rettes mod tekniske træk og ikke f.eks. udelukkende mod en ide. Ved vurderingen af, om kravets indhold adskiller sig væsentligt fra kendt teknik, er det dog vigtigt, at sagsbehandleren er opmærksom på, at der er forskellige måder, hvorpå en fagmand kan komme frem til en opfindelse. 

En opfindelse kan f.eks. være baseret på følgende: 

(i) formuleringen af en ny ide eller af et hidtil ukendt problem, der skal løses (løsningen er nærliggende så snart problemet er klart angivet);

Eksempel: Behørige tests udført af ansøgeren afslørede, at virkningen af en kendt kemisk formulering ikke længere var tilfredsstillende efter forlænget lagring. Den ansøgte løsning var triviel set i bakspejlet og i sig selv nær­liggende (se EPO T 2/83, OJ 6/1984, 265).

(ii) udtænkningen af en løsning på et kendt problem;

Eksempel: Problemet med varigt at mærke husdyr, såsom køer, uden at påføre dyrene smerte eller at gøre skade på dyrenes hud, har eksisteret siden landbruget opstod. Løsningen ("frysemærkning") består i at anvende opdagelsen af, at huden varigt kan depigmenteres ved frysning.

(iii) det at opnå indsigt i grunden til et observeret fænomen (hvorved den praktiske anvendelse af dette fænomen så bliver nærliggende);

Eksempel: den behagelige smag af smør er fundet at være forårsaget af ganske små mængder af en bestemt sammensætning. Så snart denne indsigt er opnået, er den tekniske anvendelse, der omfatter tilføjelsen af denne sammensætning til margarine straks nærliggende.

Mange opfindelser er naturligvis baseret på en kombination af ovennævnte muligheder - f.eks. opnåelsen af en indsigt og den tekniske anvendelse af denne indsigt kan begge betyde brugen af opfinderiske evne.Opdateret: 30. april 2012