Problem and Solution Approach (PSA)

 Sagsbehandleren anvender den såkaldte "PSA-metode" ved vurdering af væsentlig adskillelse.

 PSA-metoden har tre overordnede trin:

(i)         bestemmelse af "den nærmeste kendte teknik",

(ii)        opstilling af det "objektive tekniske problem", der skal løses, og

(iii)       vurdering af om fagman­den ville være kommet frem til den ansøgte opfindelse, med udgangspunkt i den nærmeste kendte teknik og det objektive tekniske problem.Opdateret: 2. maj 2012