Fagmand

"Fagmanden" skal antages at være en almindelig praktiker, som har generel almenviden inden for teknikområdet på det relevante tidspunkt. EPO Board of Appeal afgørelsen T 60/89, der i de sidste mange år er blevet refereret til, konkluderer, at en fagmand ikke er en Nobelprisvinder, men en "almindelig" person, f. eks. en person der arbejder i et laboratorium. Fagmanden skal forudsættes at have adgang til alt "kendt teknik", i særdeleshed de dokumenter, der er citeret i nyhedsundersøgelsensrapporten, og fagmanden har mulighed for at udføre rutinearbejde og almindelige eksperimenter.

Hvis et problems karakter tilskynder fagmanden til at søge dets løsning inden for et andet teknisk område, er fagmanden inden for dette den person, der anses for kvalificeret til at løse problemet. Vurderingen af, om løsningen adskiller sig væsentligt fra kendt teknik, skal derfor baseres på denne fagmands viden og evne (se EPO T 32/81, OJ 6/1982, 225).

Det tekniske område for fagmanden er fastlagt af det problem der skal løses på basis af den nærmest liggende, kendte teknik. Hvis det tekniske område for problemet henholdsvis løsningen er forskelligt, er fagmanden eksperten indenfor problemet - og ikke løsningen.

Der kan være tilfælde, hvor det er mere passende at tænke på grupper af personer, f.eks. et forsknings- eller produktionsteam, snarere end på en person som fagmand (se EPO T 99/89). Dette kan f.eks. være gældende inden for visse avancerede teknologier, såsom computer- eller telefonsystemer og i stærkt specialiserede processer, såsom den kommercielle produktion af integrerede kredsløb eller af komplekse kemiske forbindelser.Opdateret: 30. april 2012