Eksempler på ikke-nærliggende og følgelig opfinderisk udvælgelse blandt et antal kendte muligheder

I det følgende oplistes eksempler på ikke-nærliggende og følgelig opfinderisk udvælgelse blandt en række kendte muligheder: 

(i) opfindelsen omfatter speciel udvælgelse af bestemte betingelser for funk­tionen af en fremgangsmåde (f.eks. temperatur og tryk) inden for et kendt område, hvor en sådan udvælgelse giver uventede virkninger under udøvelse af fremgangsmåden eller ved egenskaberne ved slutproduktet;

Eksempel: I en proces hvor de kemiske forbindelser A og B ved høj temperatur omdannes til den kemiske forbindelse C er det kendt, at der generelt er et konstant forhøjet udbytte af produktet C i takt med at temperaturen stiger i området mellem 50 og 130 ºC. Det er nu konstateret, at i temperaturområdet fra 63 til 65 ºC, som ikke tidligere er blevet efterforsket, var udbyttet af produktet C betydeligt højere end forventet.

(ii) opfindelsen består i at udvælge bestemte kemiske forbindelser eller sammensætninger heraf (herunder legeringer) fra et bredt felt, hvor sådanne forbindelser eller sammensætninger har uventede fordele.

Eksempel: I eksemplet med en substitueret kemisk forbindelse i (iv) under Eksempler på nærliggende og følgelig ikke-opfinderisk udvælgelse blandt et antal kendte muligheder, er opfindelsen igen udvælgelsen af substituenten "R" fra hele området af muligheder, der er defineret i den tidligere angivelse. I dette tilfælde omfatter udvælgelsen imidlertid ikke alene et bestemt område af det mulige felt og resulterer i kemiske forbindelser eller sammensætninger, der viser sig at besidde fordelagtige egenskaber (se Argumenter og dokumentation indleveret af ansøgeren og Tilføjelse af nye virkninger og eksempler), men der er ingen indikationer, der kan lede fagmanden til denne bestemte udvælgelse i stedet for enhver anden for at opnå de fordelagtige egenskaber.Opdateret: 14. juni 2012