Tilføjelse af nye virkninger og eksempler

Ved ændringer i beskrivelsen såsom

  • en indførelse af nye virkninger for opfindelsen (det vil sige i basisdokumenterne ikke omtalte virkninger), såsom nye tekniske fordele,
  • en revurdering af et påstået teknisk problem eller
  • en indførelse af flere eksempler,

undersøger sagsbehandleren om kravenes omfang stadig ligger indenfor omfanget af den oprindeligt angivne opfindelse, og om indholdet af kravene vurderes til ikke at være nyt i forhold til basisdokumenterne.

Hvis de gør, er ændringerne tilladelige i henhold til PL § 13.

Hvis kravenes omfang ikke ligger indenfor omfanget af den oprindeligt angivne opfindelse, eller indholdet af kravene vurderes til at have nyhed i forhold til basisdokumenterne efter den foretagne ændring i beskrivelsen, er ændringen ikke tilladelige i henhold til PL § 13.

Eksempel 1: Kravene angår en fremgangsmåde til at rense uldent stof bestående af behandling af stoffet med en bestemt væske. En senere indførelse i beskrivelsen om, at fremgangsmåden også har den fordel, at den virker beskyttende for stoffet mod skader fra møl, ændrer ikke ved kravenes forståelse, og er dermed tilladelig i henhold til PL § 13.

Eksempel 2: Kravene angår en kemisk forbindelse. Indførelsen af en virkning, som ikke er omtalt i basisdokumenterne, ændrer umiddelbart ikke ved kravenes forståelse. En sådan indførelse af nye virkninger er derfor tilladelig i henhold til PL § 13.

I ansøgninger, der angår kemiske forbindelser, skal sagsbehandleren være opmærksom på, at tilføjede virkninger, der ikke fremgår af basisdokumenterne, ikke må tages i betragtning ved patenterbarhedsvurderingen, med mindre de nye virkninger var underforstået i basisdokumenterne. Se også Argumenter og dokumentation indleveret af ansøgeren.

Eksempel 3: En ansøgning indeholder krav om en gummisammensætning, der indeholder adskillige ingredienser. Ansøger tilføjer i beskrivelsen, at en yderlig ingrediens kan tilsættes. En sådan tilføjelse til beskrivelsen ændrer ikke ved kravets forståelse. Der skal derfor ikke rejses indvending mod denne ændring som værende imod PL § 13.

Eksempel 4: En ansøgning beskriver og har krav på et apparat "monteret på en elastisk understøttelse" uden angivelse af hvilke specielle slags understøttelse. Hvis ansøger tilføjer specifik information i beskrivelsen om, hvad understøttelsen kan bestå af, f.eks., at det kan være spiralfjedre, skal der ikke gøres indvending mod denne ændring som værende imod PL § 13.Opdateret: 14. juni 2012