Præcisering af en Markush formel i patentkrav

Ved en præcisering af en Markush formel i patentkrav, skal sagsbehandleren undersøge om de resulterende patentkrav har nyhed i forhold til basisdokumenterne. Hvis de ikke har nyhed, er præciseringen af Markush formlen tilladelig i henhold til PL § 13.

Problematikken om tilladelighed af en præcisering af en Markush formel kan sammenlignes med tilføjelse af træk fra tegninger eller fotografier, hvor eksempler på kemiske forbindelser svarer til udførelsesformer af en opfindelse i tegninger. Ved flere eksempler med hver deres kombination af substituenter må der i en Markush formel ikke præciseres mere end en substituent angivet eksemplerne, med mindre de udvalgte substituenter er angivet i det samme eksempel.

Eksempel: En ansøgning angiver en Markush formel med følgende substituenter: X, Y og Z. I kravene er substituenterne angivet til at være en liste af generiske angivelser:             

X er en liste Xi,j,

Y er en liste Yi,j, og

Z er en liste Zi,j,

hvor X1,j er alkyl, X2,j alken, osv.. Det samme med Yi,j, og Zi,j.

I beskrivelsen er der angivet, at X fortrinsvis er X1,1 (=methyl), og Y er fortrinsvis Y4,3.

Endvidere er følgende eksempler af kemiske forbindelser angivet i beskrivelsen:     

A: (X1,4, Y2,1, Z1, 3)

B: (X3,1, Y4,3, Z2, 3)

C: (X1,2, Y2,5, Z3, 2)

Følgende kombinationer af substituenter må optages i kravene i henhold til PL § 13:

(X1,1, Yi,j, Zi,j), (Xi,j, Y4,3, Zi,j), (X1,1,Y4,3, Zi,j)

(X1,4, Y2,1, Z1, 3), (X3,1, Y4,3, Z2, 3), (X1,3, Y2,5, Z3, 2)

Derudover er eksempelvis også følgende kombinationer af substituenter tilladt i henhold til PL § 13:

(X1,4, Yi,j, Zi,j), (Xi,j, Y2,1, Zi,j), (Xi,j, Yi,j, Z1, 3), (X1,4, Y2,1, Zi,j), (Xi,j, Y2,1, Z1, 3), (X1,4 , Yi,j, Z1, 3). Disse kombinationer har ikke nyhed i forhold til basisdokumenterne, da (X1,4, Y2,1, Z1, 3), (X3,1, Y4,3, Z2, 3) og (X1,2, Y2,5, Z3, 2) er angivet i basisdokumenterne.

Følgende kombination er også tilladeligt i henhold til PL § 13: ([(X1,2, X1,4], Yi,j, Zi,j). Denne kombination har ikke nyhed i forhold til basisdokumenterne, da (X1,4, Y2,1, Z1, 3) og (X1,2, Y2,5, Z3, 2) er angivet i basisdokumenterne.

Det er ikke tilladt at optage følgende kombinationer i kravene:

(X1,4, Y4,3, Z2, 3), som er en "blanding" af A og B,

(X1,3, Y4,3, Z3, 2), som er en "blanding" af C og B,

(X1,1, Y2,1, Z1, 3), som er en "blanding" af det generelle udsagn "X er fortrinsvis X1,1" og A.Opdateret: 14. juni 2012