Disclaimere som ikke er omtalt i den oprindelige ansøgning

Begrænsning af et kravs omfang ved at anvende "disclaimer" for at udelukke et teknisk træk, som ikke fremgik af den oprindeligt indleverede ansøgning, krænker ikke PL § 13 i de følgende eksempler :

  • genetablering af nyhed i medfør af PL § 2, stk.2, 2. og 3. pkt.;
  • genetablering af nyhed overfor en tilfældig foregribelse ifølge PL § 2, stk. 2, 1. pkt.. En foregribelse er tilfældig, hvis den er så ubeslægtet og fjernt fra opfindelsen, at fagmanden aldrig ville have taget den i betragtning under frembringelse af opfindelsen. Status som "tilfældig" skal kunne konstateres uden at se på den øvrige tilgængelige kendte teknik. Et relevant dokument bliver ikke en tilfældig foregribelse blot fordi der er anden kendt teknik, der er mere relevant. Den kendsgerning, at et dokument ikke anses for at være den nærmest liggende kendte teknik, er ikke tilstrækkelig for at opnå status som "tilfældig". En tilfældig foregribelse har ikke noget at gøre med læren i opfindelsen, da den ikke er relevant for vurdering af væ­sentlig adskillelse. Dette er f.eks. tilfældet, når de samme forbindelser udgør udgangsmaterialet i helt forskellige reaktioner, der giver forskellige slutprodukter (se T 298/01, ikke offentliggjort i OJ). Kendt teknik, hvori læren fører væk fra opfindelsen, udgør imidlertid ikke en tilfældig foregribelse. Det faktum, at kendt teknik, der er nyhedsskadeligt, også er et sammenligningseksempel, er heller ikke nok for at opnå status som "tilfældig" (se T14/01 og T1146/01, begge ikke offentliggjort i OJ);
  • fjernelse af indhold i ansøgning, som er udelukket fra patenterbarhed af ikke-tekniske årsager. F.eks. optagelse af "ikke-human" for at opfylde betingelserne i PL § 1b, stk. 1 er tilladt.

Se også G 1/03 (OJ 8-9/2004, 413); G 2/03 (OJ 8-9/2004, 448).

En disclaimer, der ikke fremgik oprindeligt, er imidlertid ikke tilladt hvis:

  • den er indført for at udelukke ikke-fungerende udførelsesformer eller for at råde bod på utilstrækkelig beskrivelse;
  • den giver et teknisk bidrag

En disclaimer, der ikke oprindeligt fremgik, er i særdeleshed ikke tilladt i de følgende situationer:

  • begrænsningen er relevant for at opnå væsentlig adskillelse;
  • disclaimeren, som ellers ville være tilladt på baggrund af en konfliktende ansøgning jf. PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt. gør opfindelsen ny eller giver den væsentlig adskillelse i forhold til andet kendt teknik, ifølge PL § 2, stk. 2, 1. pkt., der ikke er en tilfældig foregribelse af opfindelsen;
  • disclaimeren er baseret på en konfliktende ansøgning, men retter også op på en utilstrækkelig­hed ifølge PL § 8, stk. 2.

En disclaimer skal ikke fjerne mere end, hvad der er nødvendigt enten for at genetablere nyhed, eller for at udelukke indhold, som er undtaget fra patentering af ikke tekniske årsager.

Et krav, der indeholder en disclaimer skal opfylde betingelserne om klarhed ifølge BEK § 13.

Med interesse i et patents gennemsigtighed skal den udeladte kendte teknik angives i beskrivelsen ifølge BEK § 16, stk. 1, og relationen mellem kendt teknik og disclaimeren forklares.Opdateret: 31. januar 2013