Tilføjelse af træk fra henvisningsdokumenter til patentkrav

Træk, som ikke fremgår af beskrivelsen af opfindelsen som oprindeligt indleveret, men som kun fremgår af et dokument, som er omtalt i beskrivelsen, er ikke umiddelbart indenfor "indholdet af den oprindeligt indleverede ansøgning", jf. PL § 13.

Det er kun under særlige omstændigheder, at sådanne træk kan tilføjes i kravene i en ansøgning.

Sådan en tilføjelse vil ikke være i strid med PL § 13, hvis den oprindelige beskrivelse af opfindelsen ikke giver anledning til tvivl for den faglige læser (se T 689/90, OJ 10/93, 616) om, at:

(i)   beskyttelse søges eller vil måske blive søgt for disse træk,

(ii)  disse træk bidrager til løsning af det tekniske problem, der ligger til grund for opfindelsen,

(iii) disse træk i det mindste implicit klart tilhører beskrivelsen af opfindelsen indeholdt i den oprindeligt indleverede ansøgning ifølge BEK § 3 og derved til indholdet af den oprindeligt indleverede ansøgning, og

(iv) disse træk er nøjagtigt angivet og identificerbare indenfor hele den tekniske information i referencedokumentet ved henvisning til det/de sted(er) i referencedokumentet, hvor trækkene findes.

Derudover kan dokumenter, der ikke er offentligt tilgængelige på ansøgningens indleveringsdag, kun tages i betragtning (se T 373/90, ikke offentliggjort i OJ; EPO T 737/90, ikke offentliggjort i OJ) hvis:

(a)  Patent- og Varemærkestyrelsen havde adgang til en kopi af dokumentet på eller før ansøgningens indleveringsdag; og

(b)  dokumentet blev gjort offentligt tilgængeligt ikke senere end på dagen for offentliggørelse af ansøgningen ifølge PL § 22 (f.eks. ved at være en del af sagens akter og derfor offentliggjort via PVS-online).Opdateret: 15. juni 2012