Tilføjelse af tekniske træk fra tegninger eller fotografier til patentkrav

Basisdokumenterne udgøres af beskrivelse, herunder tegninger og fotografier, og patentkrav, jf. BEK § 30.

En ændring, som består af en tilføjelse af specifikke træk fra tegninger eller fotografier i kravene er tilladelig i henhold til PL § 13, hvis de resulterende krav mangler nyhed i forhold til indholdet af basisdokumenterne.

Konkret betyder det, at der ved flere tegninger, som angiver flere udførelsesformer af opfindelsen, ikke må optages mere end et træk fra tegningerne, med mindre de udvalgte træk er angivet for den samme udførelsesform i tegningerne.

Der bør udvises forsigtighed, når ændringer er baseret på detaljer, som måske kun kan udledes af skematiske tegninger i den oprindelige ansøgning. Måden hvorpå et bestemt træk er afbildet på i tegningerne kan være tilfældig. I sådanne tilfælde må fagmanden være i stand til klart og ufejlagtigt at udlede af tegningerne, i sammenhæng med hele beskrivelsen, at det ændrede træk er det forsætlige resultat af de tekniske overvejelser rettet mod en løsning af et involverede tekniske problem. Tegningerne kan f.eks. vise et køretøj i hvilket ca. 2/3 af højden af motoren er anbragt under en bærearm til toppen af hjulene. En ændring som angiver at størstedelen af motoren er anbragt nedenunder et givent niveau, ville ikke krænke PL § 13, hvis fagmanden ville kunne anerkende, at et sådant rumligt arrangement af motoren hvad angår hjulene er en tilsigtet foranstaltning rettet mod løsning af et teknisk problem (se T 398/00).Opdateret: 31. januar 2013