Disclaimer af materiale som er beskrevet i den indleverede ansøgning

En disclaimer, som angiver materiale, som er beskrevet i den indleverede ansøgning, er tilladelig i henhold til PL § 13, hvis indholdet af kravet efter indførelsen af disclaimeren eksplicit eller implicit, direkte og utvetydigt, kan udledes af den indleverede ansøgning af en fagmand, som anvender sin almindelige viden.

At bestemme, hvorvidt dette er tilfældet, kræver en teknisk vurdering af de overordnede tekniske forhold i det enkelte tilfælde, under hensyntagen til arten og omfanget af offentliggørelsen i den indleverede ansøgning, arten og omfanget af det disclaimede indhold og dets forhold til det resterende indhold i kravet. (Se mere under EPO G2/10)Opdateret: 14. juni 2012