Patenterbarhedsvurdering

Ved den patenterbarhedsvurdering, som foretages i forbindelse med:

  • førstebehandlingen, når der ikke er identificeret ikke-patenterbare krav og/eller manglende enhed i kravsættet
  • efterfølgende behandlinger

undersøger sagsbehandleren og udtaler sig i et behandlingsbrev, om betingelserne for patenterbarheden er opfyldt.

I forbindelse med førstebehandlingen forklarer sagsbehandleren i behandlingsbrevet, hvorfor den ansøgte opfindelse findes ny og adskiller sig væsentligt fra kendt teknik.

En del af overvejelserne ved patenterbarhedsvurderingen ved efterfølgende behandlinger bør allerede foretages inden starten på en eventuel yderligere nyhedsundersøgelse, da de kan være med til at bestemme nyhedsundersøgelsens omfang. Det drejer sig om overvejelser, om

Den anden del af overvejelserne foretages efter en eventuel yderligere nyhedsundersøgelses afslutning. Det drejer sig om overvejelser, om

Patenterbarhedsvurderingen resulterer i et behandlingsbrev, som, i de fleste tilfælde, ledsages af en nyhedsundersøgelsesrapport eller en yderligere nyhedsundersøgelsesrapport, og som giver en indikation af, om ansøgningen kan føre til patent.

Behandlingsbrevet vil indeholde en angivelse af de indvendinger, der eventuelt er mod ansøgningen. Når sagsbehandleren vurderer, at ansøgningen kan føre til patent, vil behandlingsbrevet ofte indeholde instrukser om, hvordan eventuelle hindringer kan overkommes.

Kommunikationen mellem sagsbehandleren og ansøgeren er normalt skriftlig, men der kan også afholdes et møde (eventuelt et telefonmøde) om sagen på ansøgerens eller sagsbehandlerens opfordring, hvis sagsbehandleren vurderer, at det er hensigtsmæssigt for sagens behandling. Kommunikationen fortsætter så længe, sagsbehandleren vurderer, at det er relevant.

Herefter vil sagsbehandleren enten godkende ansøgningen til patentmeddelelse eller give et afslag.Opdateret: 18. november 2013