Formelle mangler i den tekniske behandling

Mangler, som ikke er blevet håndteret siden formalitetsbehandlingen og som bemærkes af sagsbehandleren, kan være:

(i) Fysiske mangler i ansøgningen, som omfatter:

(a) sekvensliste opfylder ikke den på indleveringsdagen gældende WIPO Standard,

(b) ukorrekt rækkefølge og/eller forkert anbringelse af sidenummerering og/eller mangler på anvendelse af arabiske tal i sidenummereringen, se Formatkrav,

(c) tegninger placeret i beskrivelsen og/eller krav,

(d) udviskninger og/eller rettelser i ansøgningsdokumentet således at ægtheden af indholdet og/eller betingelserne for god reproduktion er nedsat, se BEK § 7.

(ii)  Tilstedeværelsen af forbudt materiale i ansøgningen:

(a) indhold som strider mod offentlig orden eller

(b) fremsætning af nedsættende erklæringer, se Indhold der ikke accepteres og Opfindelser der strider mod offentlig orden eller sædelighed) .

(iii) Manglende opfyldelse af retningslinierne for oplysninger i beskrivelsen om deponering af biologisk materiale, især hvad angår korrekt identifikation af deponeringsmyndigheden og adgangsnummeret på det biologiske materiale, som det har fået tildelt af deponeringsmyndigheden.

(iv) Mangelfuld eller ukorrekt angivelse af, at ansøgningen er en afdelt eller udskilt ansøgning ifølge BEK §§ 31 eller 32, se også BEK § 33, stk.1.

(v)  Kontrol af, om der er betalt tillægsgebyr for alle krav udover de ti.Opdateret: 28. juni 2022