Tillægsgebyr for krav ud over ti

En patentansøgning, der indeholder flere end ti patentkrav på indleveringsdagen, medfører et tillægsgebyr for hvert krav udover ti. Hvis kravgebyret ikke er betalt ved indlevering af ansøgningen, gives ansøger 1 måneds frist til at betale dette eller indsende et nyt kravsæt, der indeholder de krav, som ansøger ønsker skal være omfattet af ansøgningen.

Hvis kravgebyret ikke er betalt indenfor fristen og ansøger ikke har indsendt et nyt kravsæt, vil ansøgningen blive henlagt.Opdateret: 30. april 2012