Opfindelser der strider mod offentlig orden eller sædelighed

I henhold til PL § 1b, stk. 1, meddeles der ikke patent på en opfindelse, hvis offentliggørelse eller kommercielle udnyttelse ville stride mod offentlig orden eller sædelighed. 

Formålet med dette er at udelukke opfindelser, der kan foranledige offentlige optøjer eller offentlig uorden eller kan føre til kriminel eller anden i det hele taget stødende opførsel, fra beskyttelse. Se også Indhold der ikke accepteres.

Åbenbare eksempler på opfindelser, som bør udelukkes i henhold til denne bestemmelse er brevbomber og infanteriminer.

Generelt vil denne bestemmelse kun blive påberåbt i sjældne og ekstreme tilfælde.

En fair test at anvende er at overveje, om det er sandsynligt, at offentligheden som helhed ville anse opfindelsen som så frastødende, at meddelelsen af patentrettigheder ville være utænkelig. Hvis det er oplagt, at det er tilfældet, skal der gøres indvending i henhold til PL § 1b, stk. 1; ellers ikke.

Udnyttelsen skal ikke anses for at stride mod "offentlig orden" eller sædelighed alene af den grund, at udnyttelsen er forbudt ved lov eller administrativ forskrift i Danmark, jf. PL §1b, stk. 2. En grund hertil er, at et produkt stadig bør kunne fremstilles under et dansk patent for eksport til stater, i hvilke produktets anvendelse ikke er forbudt.

I nogle tilfælde kan afvisning af en patentansøgning være uberettiget. Dette kan ske, hvis opfindelsen både har en stødende og en ikke-stødende anvendelse:

  • F.eks. vil en fremgangsmåde til at bryde låste pengeskabe op, hvor en indbrudstyvs anvendelse af fremgangsmåden være stødende, mens en låsesmeds anvendelse af fremgangsmåden i nødstilfælde vil være ikke-stødende. I det tilfælde vil der ikke være nogen hindring i henhold til PL § 1b, stk. 1.
  • På samme måde, hvis en ansøgt opfindelse definerer en kopimaskine med træk, der giver en forbedret præcision ved kopiering, og en udførelsesform af dette apparat kunne omfatte yderligere træk (ikke ansøgt men nærliggende for fagmanden), hvis eneste formål ville være, at det også kunne kopiere sikkerhedsstrengene i pengesedler, så kopierne ville være overordentligt lig med sikkerhedsstrengene i ægte pengesedler, ville det ansøgte apparat dække en udførelsesform til at fremstille falske penge, som ville betragtes som faldende under PL § 1b, stk. 1. Der er imidlertid ingen grund til at overveje at udelukke kopimaskinen som ansøgt fra patentering, da dens forbedrede egenskaber ville kunne bruges til mange acceptable formål (se EPO G 1/98, OJ 3/2000, 111, begrundelser 3.3.3).

Hvis ansøgningen indeholder en entydig henvisning til en anvendelse af opfindelsen, som stri­der mod "offentlig orden eller sædelighed", bør denne henvisning dog kræves slettet i henhold til betingelserne i PL § 1b, stk. 1. 

Patent- og Varemærkestyrelsen skal ikke tage hensyn til de økonomiske virkninger ved meddelelsen af patenter inden for specifikke teknologiske områder og regulere mulighederne for patentering i overensstemmelse hermed. Det skal alene vurderes om udnyttelsen af opfindelsen strider mod offentlig orden eller sædelighed. (se EPO G 1/98, OJ 3/2000, 111, begrundelser 3.9).

I forhold til bioteknologiske opfindelser er der i PL §1b, stk. 3 oplistet en række eksempler på ikke patenterbare opfindelser. Se Bioteknologiske opfindelser som ikke er patenterbare.Opdateret: 30. april 2012