Plantesorter og dyreracer

Plantesorter og dyreracer er undtaget fra patentering, jf. PL §1, stk. 4.

Termen "plantesort" er defineret i artikel 5 i Rådets Forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse. Heri defineres som følger:

"Ved "sort" forstås en bestand af planter inden for en enkelt botanisk taksonomisk gruppe af lavest kendte rang, der, uanset om alle betingelser for meddelelse af sortsbeskyttelse er opfyldt, kan

  • defineres på grundlag af forekomsten af kendetegn, der skyldes en given genotype eller kombination af genotyper
  • skelnes fra enhver anden bestand af planter på grundlag af forekomsten af mindst et af de nævnte kendetegn og
  • betragtes som en enhed hvad angår dens egnethed til at blive formeret uforandret."

Patent meddeles ikke, hvis det ansøgte er rettet mod en specifik plantesort eller specifikke plantesorter. Plantesorter beskyttes efter Lov om plantenyheder ved anmeldelse til Plantenyhedsnævnet. Opfindelsen er dog patenterbar, hvis opfindelsen angår planter og dyr, og hvis den tekniske udøvelse ikke er begrænset til en bestemt plantesort eller dyrerace. Se Patenterbare bioteknologiske opfindelser.

Når et krav, der angår en fremgangsmåde til fremstilling af en plantesort behandles, tages der ikke højde for PL § 3a, stk. 2 (se EPO G 1/98, OJ 3/2000, 111). Således er et fremgangsmådekrav, der angår fremstillingen af en plantesort (eller plantesorter), ikke som udgangspunkt undtaget fra patentering, blot fordi det produkt, der fremkommer ved udøvelse af fremgangsmåden udgør eller måske udgør en plantesort.

Se også Mikrobiologiske fremgangsmåder.Opdateret: 30. april 2012