Bioteknologiske opfindelser, som er patenterbare

De relevante bestemmelser i patentloven om patenterbare bioteknologiske opfindelser er i PL § 1, stk. 4-6. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser (OJ 2/1999, 101) kan anvendes som et supplerende fortolkningsmiddel. Især skal der tages højde for betragtningerne, der går forud for bestemmelserne i direktivet.

Bioteknologiske opfindelser kan patenteres, hvis de angår et punkt på følgende ikke-udtømmende liste:

(i)      biologisk materiale, som er isoleret fra sit naturlige miljø eller frembragt ved hjælp af en teknisk fremgangsmåde, selvom det i forvejen findes i naturen, jf. PL §1, stk. 6, 2. pkt.

(ii)     planter eller dyr, hvis opfindelsens tekniske udøvelse ikke er begrænset til en bestemt plantesort eller dyrerace, jf. PL §1, stk. 4, 2. pkt.

(iii)    en mikrobiologisk eller anden teknisk fremgangsmåde eller et produkt frembragt ved en sådan fremgangsmåde andet end en plantesort eller dyrerace, jf. PL §1, stk. 5, 3. pkt.

"Bioteknologiske opfindelser" er opfindelser, som angår et produkt, som består af eller indeholder biologisk materiale eller en fremgangsmåde, ved hvilken biologisk materiale fremstilles, behandles eller anvendes.

"Biologisk materiale" defineres i PL § 1, stk. 6, 3. pkt., som "materiale, som indeholder genetisk information, og som kan reproducere sig selv eller kan reproduceres i et biologisk system".

Budapesttraktaten (BPT), som vedrører deponering af mikroorganismer i forbindelse med patentansøgninger, giver ingen definition på begrebet biologisk materiale, men det fremgår af WIPO's guide for deponering af mikroorganismer under BPT, at "mikroorganisme" skal opfattes i videste forstand.

Termen "mikroorganisme" omfatter i patentmæssig sammenhæng generelt encellede organismer, som er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje, og som kan reproducere sig selv eller styre deres egen reproduktion. Termen omfatter bakterier, vira, plasmider, ikke-differentierede humane-, plante- og dyreceller, protozoer, encellede svamp og encellede alger, der kan deponeres efter BPT (se EPO T 356/93, OJ8/1995, 545).

Også biologisk materiale, der sædvanligvis ikke opfattes som mikroorganismer, vil derfor kunne deponeres under BPT, hvis et deponeringsinstitut vil modtage det. Det fremgår også af guiden, at nogle institutter modtager f.eks. animalske embryoner.

Selvom et biologisk materiale kan deponeres som en mikroorganisme efter BPT, er det ikke givet, at materialet kan anses for patenterbart som en mikroorganisme på grundlag af PL § 1, stk. 6, 3. pkt.

Se mere under Klarhed af krav rettet mod bioteknologiske opfindelser. Se også Bioteknologiske opfindelser, som ikke er patenterbare.Opdateret: 30. april 2012