Klarhed af krav rettet mod bioteknologiske opfindelser

Det skal tydeligt fremgå af patentkravene, at patentbeskyttelse ikke omfatter mennesker eller en del af mennesket.

Patentkrav må derfor generelt ikke rettes mod f.eks."celler", men kan rettes mod f.eks. "ikke-differen­tie­ret cellekultur", "cellelinie" eller "hybridomcelle".

Patentkrav må heller ikke rettes mod f.eks."gen", "humant gen" eller "humant genom", men kan rettes specifikt mod f.eks. "nucleotidsekvens", "DNA- eller RNA-sekvens", "vektor", "plasmid" eller "rekombinant DNA-sekvens".

Hvis der kan være tvivl om, hvorvidt en del af menneskets legeme er omfattet af patentbeskyttelsen, suppleres patentkravet altid med en disclaimer, der tydeligt undtager den naturlige form i legemet af gen eller celle fra beskyttelsesomfanget. Der kan f.eks. anvendes følgende formulering af disclaimeren: "Dette patent omfatter ikke genet/sekvensen som en del af det menneskelige legeme" eller "Dette patent omfatter ikke cellen/cellelinien, som en del af det menneskelige legeme".

Hvis der er tvivl om, hvorvidt et krav på et dyr også kan omfatte mennesker, skal kravet suppleres med en disclaimer. Der kan f.eks. anvendes følgende formulering: "Dette patent omfatter ikke mennesker".Opdateret: 30. april 2012