Henvisningsbetegnelser og anvendelse af parentes

Hvis ansøgningen indeholder en tegning, og forståelsen af kravene vil blive forbedret ved henvisning i kravene til træk vist på tegningen, skal henvisningsbetegnelser (i parentes) sættes efter trækkene i kravene. Hvis der er et stort antal forskellige elementer eller udførelsesformer vist på tegningens figurer, er det i de(t) selvstændige krav kun nødvendigt at medtage henvisningsbetegnelser til de vigtigste af elementerne eller udførelsesformerne.

Når kravet er opdelt i en indledende og en kendetegnende del jf. BEK § 13, stk. 1, skal henvisningsbetegnelser ikke kun indsættes i den kendetegnende del, men også i kravenes indledende del. Henvisningsbetegnelser er ikke begrænsende for kravets omfang. Deres eneste funktion er at gøre kravene lettere at forstå. En kommentar herom i beskrivelsen er acceptabel (se EPO T 237/84, OJ 7/1987, 309).

Hvis der medtages tekst sammen med henvisningsbetegnelserne i kravene, kan der opstå manglende klarhed. Udtryk såsom "befæstelseselementer (skrue 13, søm 14)" eller "ventilsamling (ventilsæde 23, ventilelement 27, ventilsæde 28)" er ikke henvisningsbetegnelse i BEK § 13 stk. 4's forstand. Det er uklart, om de træk, der føjes til henvisningsbetegnelserne, er begrænsende eller ej og følgelig kan sådanne træk, der står i parentes, generelt ikke tillades.

Det er imidlertid acceptabelt med yderligere henvisninger til de figurer, hvor det specielle træk vises, såsom "(13 - Figur 3; 14 - Figur 4)".

Manglende klarhed kan også forekomme med udtryk i parentes, som ikke indeholder henvisningsbetegnelser, f.eks. "(beton) -støbt mursten". På den anden side kan udtryk i parentes med en generelt accepteret betydning accepteres, f.eks. "(meth)acrylat", som er en velkendt forkortelse for "acrylat og methacrylat". Brugen af parentes i kemiske eller matematiske formler, er også tilladt.

Mht. den konsistente anvendelse af henvisningsbetegnelser mellem krav og tegninger se Beskrivelsen af tegninger og figurfortegnelse.Opdateret: 30. januar 2013