Beskrivelsen af tegningen og figurfortegnelse

Hvis ansøgningen indeholder tegninger, skal beskrivelsen indeholde en samlet figurfortegnelse som indledning til opfindelsens nærmere forklaring såsom: "Figur 1 er en plantegning af et transformatorhus; Figur 2 er en sideelevation af huset; Figur 3 er en endeelevation, hvor der kigges i retning mod pilen X i Figur 2; Figur 4 er et tværsnit taget gennem AA i Figur 1."

Når det i beskrivelsen er nødvendigt at henvise til elementer i tegningerne, skal der henvises både til elementets navn og til dets nummer, f.eks. skal henvisningen ikke udformes som: "3 er forbundet med 5 gennem 4", men "modstand 3 er forbundet med kondensator 5 gennem kontakt 4".

Beskrivelsens tekst og tegninger skal normalt holdes adskilt. Se Layout af sider med tegninger.

Tabeller, kurver og diagrammer kan dog optages i teksten, hvis det er mest hensigtsmæssigt. Kemiske og matematiske formler, der er en del af teksten, skal medtages i beskrivelsens tekst.

Beskrivelsen og tegningerne skal svare til hinanden, især når det drejer sig om henvisningsbetegnelser og andre betegnelser, og hver betegnelse skal forklares.

Henvisningsbetegnelser, der fremgår af tegningerne, skal være angivet i beskrivelsen og/eller kravene og omvendt. Henvisningsbetegnelser, der hverken er angivet i beskrivelse eller krav, må ikke fremgå af tegningen og omvendt. Se også Henvisningsbetegnelser i krav.

En uoverensstemmelse mellem beskrivelsen og tegningerne kan opstå som følge af rettelser i beskrivelsen i form af sletning af sider eller hele afsnit. En løsning kan være at slette den henvisningsbetegnelse på tegningen, som er blevet slettet i beskrivelsen.

Hvis en figur er blevet slettet, bør ansøger eller patenthaver som følge heraf slette alle henvisningsbetegnelser, der alene fremgik af den slettede figur.

I tilfælde, hvor ansøgningen omfatter et større antal tegnin­ger, kan en henvisningstabel vedlægges i slutningen af beskrivelsens almindelige del. En henvisningstabel bør indeholde alle henvisningsbetegnelser sammen med en omtale af de tekniske træk, som de angiver.

Se også Tal, bogstaver og henvisningsbetegnelser i tegningerne.Opdateret: 30. april 2012