Terminologi

Selvom beskrivelsen skal være klar og ligetil, og unødvendig teknisk jargon bør undgås, kan brugen af anerkendte termer for teknik accepteres og vil ofte være ønskelig. Sjældne eller specielt formulerede tekniske termer kan tillades, forudsat at de er tilstrækkeligt definerede, og at der ikke er nogen almindeligt anerkendt ækvivalent. Dette skøn kan udvides til udenlandske termer, hvor der ikke er nogen ækvivalent på behandlingssproget.

Det tillades ikke, at termer, der allerede har en almindeligt anerkendt betydning, tillægges en anden betydning, hvis dette skaber forvirring. Der kan imidlertid være omstændigheder, hvor en term helt berettiget kan lånes fra en analog teknik.

Terminologi og betegnelser skal være overensstemmende gennem ansøgningen.Opdateret: 29. januar 2013