Industrielle udnyttelse og dens angivelse i beskrivelsen

Beskrivelsen skal udtrykkeligt angive den måde, på hvilken opfindelsen kan udnyttes industrielt, hvis dette ikke er åbenbart ud fra beskrivelsen eller ud fra opfindelsens art.

I betragtning af den brede betydning udtrykket "industriel udnyttelse" i PL § 1, stk. 1 har opnået, er det forventeligt, at den måde, hvorpå opfindelsen kan udnyttes industrielt, i de fleste tilfælde vil være umiddelbart indlysende, så en mere udtrykkelig beskrivelse ikke vil være påkrævet.

Der kan være nogle få tilfælde, f.eks. i relation til afprøvningsmetoder, hvor den industrielle udnyttelse ikke er åbenbar og derfor skal angives udtrykkeligt.

Endvidere er den industrielle udnyttelse måske ikke umiddelbar indlysende for visse bioteknologiske opfindelser, f.eks. sekvenser og delvise sekvenser af gener. Den industrielle udnyttelse af sådanne sekvenser skal være angivet i patentansøgningen, jf. BEK § 16, stk. 1, nr. 5, 2. pkt..

Se også Industriel udnyttelse.Opdateret: 29. januar 2013