Baggrundsteknikken

Baggrundsteknikken er den teknik, som kan anses for nyttig for forståelsen af opfindelsen og dens sammenhæng med denne teknik.

Beskrivelsen skal helst indeholde en identifikation af dokumenter, der afspejler denne teknik, i særdeleshed patentdokumenter. Dette gælder især for den baggrundsteknik, der svarer til den første del eller den del, der udgør den "kendte teknik" af det eller de selvstændige krav (se Krav).

Da læseren forudsættes at besidde den fornødne almindelige baggrundsviden om teknikken, behøver ansøgeren ikke indsætte eksempelvis et videnskabeligt skrift eller forskningsrapport eller forklarende stof, der er tilgængelig fra lærebøger eller på anden vis er velkendt. Ansøgeren behøver heller ikke at indsætte en detaljeret beskrivelse af indholdet af citerede dokumenter. Det er tilstrækkeligt, at begrundelsen for at inkludere henvisningen er anført, medmindre en mere detaljeret beskrivelse eller en gengivelse af relevante dele af dokumentet, der henvises til, er nødvendig for at få en fuldstændig forståelse af ansøgningens opfindelse, og for at fagmand på grundlag deraf kan udøve opfindelsen.

En liste over flere referencedokumenter, der vedrører samme træk eller aspekt af den kendte teknik er ikke påkrævet; det er kun nødvendigt at henvise til det mest hensigtsmæssige.

Hvis det er nødvendigt, skal der under beskrivelsen af den kendte teknik indsættes henvisninger til dokumenter, der er identificeret efter patentansøgningens indlevering, for eksempel i nyhedsundersøgelsesrapporten, for at sætte opfindelsen i det rette perspektiv (EPO T 11/82, OJ 12/1983, 479). For eksempel kan den oprindeligt indleverede beskrivelse af kendt teknik give det indtryk, at opfinderen har udviklet opfindelsen fra et vist punkt, mens de citerede dokumenter viser, at visse trin eller aspekter i denne påståede udvikling allerede var kendte. I dette tilfælde kan sagsbehandleren kræve en henvisning til disse dokumenter og et kortfattet resumé af det relevante indhold. Det strider ikke mod PL § 13 efterfølgende at inkludere dette resumé i beskrivelsen. PL § 13 medfører kun, at hvis ansøgningen ændres, for eksempel ved at begrænse den på baggrund af yderligere information om baggrundsteknikken, må patent ikke søges på noget, som ikke fremgik af ansøgningen som indleveret. Se også Ændringer.

Henvisninger til den kendte teknik fremkommet efter indlevering skal være rent faktuelle. Påståede fordele ved opfindelsen skal om nødvendigt tilpasses på baggrund af den kendte teknik.

Konfliktende ansøgninger jf. PL § 2 stk. 2, 2. og 3 pkt. fremdraget ved nyhedsundersøgelsen eller inddraget af ansøger som mest relevant teknik må omtales som sådan i beskrivelsens almindelige del, fortrinsvis efter omtalen af den almindeligt tilgængelige teknik. Se Krav og PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt. teknik og Opbygningen af kravet i en indledende del og en kendetegnende del skal undgås.

Ønsker ansøger i beskrivelsen at redegøre for teknikken i henhold til PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt., som ikke har været fremdraget som Konfliktende ansøgninger jf. PL § 2 stk. 2, 2. og 3 pkt. eller inddraget af ansøger som mest relevant teknik, kan dette tillades, hvis omtalen bidrager til forståelse af opfindelsen, jf. BEK § 16, stk. 3, 1. pkt..

Se i øvrigt Henvisning til publikationer i beskrivelsen.Opdateret: 26. maj 2016