Krav med indledende og kendetegnende del skal undgås

Der er en særlig situation, hvor en opbygning af krav i en indledende del og en kendetegnende del skal undgås. Det er, når den eneste kendte teknik er en anden dansk patent- eller brugsmodel ansøgning, der falder ind under PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt.. Tilsvarende gælder, hvis der er tale om en PCT-ansøgning videreført i Danmark, ifølge PL § 29, eller en europæisk patentansøgning, jf. PL § 82, stk. 2.  Denne form for kendt teknik skal dog omtales tydeligt i beskrivelsen.

Se også Krav og PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt. teknik.Opdateret: 30. april 2012