Krav og konfliktende ansøgninger iht. PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt.

Når Konfliktende ansøgninger jf. PL § 2 stk. 2, 2. og 3 pkt., er fremdraget, gælder følgende med hensyn til formuleringen af krav:

Omfatter kravet noget, som er kendt fra teknik i henhold til PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt., må det indskrænkes, så det ikke omfatter det kendte.

Der må dog ikke med henvisning til PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt. forlanges ændringer i kravets formulering (f.eks. vedrørende placeringen af "kendetegnet ved"). Kravet må på sædvanlig vis udformes under hensyn til almindeligt tilgængelig teknik (se dog nedenfor). Se også Opbygningen af kravet i en indledende del og en kendetegnende del skal undgås.

Hvis ansøger imidlertid ønsker at inddrage teknik i henhold til PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt. i udformning af hans ansøgning, må han formulere krav og beskrivelse i overensstemmel­se hermed. Denne mulighed for ansøgeren forudsætter, at den pågældende teknik i henhold til PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt. i teknisk henseende er mere relevant end den almindeligt tilgængelige teknik. Har ansøger ved placeringen af "kendetegnet ved" præciseret kravet over for teknik i henhold til PL § 2 stk. 2, 2. og 3. pkt., skal forklaringen af opfindelsen i beskrivelsens almindelige del stemme overens hermed. Tilsvarende skal kravet, hvis formuleringen af opfindelsen i beskrivelsen alene er baseret på teknik i henhold til PL § 2 stk. 2, 2. og 3. pkt., være formuleret i overensstemmelse hermed. Se Baggrundsteknikken.Opdateret: 30. april 2012