Krav rettet mod computerimplementerede opfindelser

Krav kan typisk være formuleret som fremgangsmådekrav rettet mod fx:

  • Computerimplementeret fremgangsmåde til (fremgangsmådens formål)...
  • Fremgangsmåde udført på en computer til (fremgangsmådens formål)...

Yderligere krav af andre kravkategorier med indhold som svarer til indholdet af fremgangsmådekravet er tilladte. Sådanne krav kan fx være rettet mod:

  • Databehandlings/apparat/enhed/system med midler til at udføre fremgangsmåden...
  • Computerprogram som indeholder instruktioner, som når programmet køres på en computer, bevirker at computeren udfører fremgangsmåden...
  • Maskinlæsbart medie som indeholder instruktioner, som når de udføres af en computer, bevirker at computeren udfører fremgangsmåden...

Her vil formuleringen "midler til" tolkes som, midler der er indrettet til at udføre de angivne trin eller funktioner, frem for midler der blot er egnede til at udføre dem. Derved vil et apparat angivet på denne måde kunne have nyhed i forhold til et ikke-programmeret eller anderledes programmeret databehandlingsapparat.

Hvis fremgangsmådekravet vurderes til at være patenterbart, vil krav rettet mod apparat/program/bærer som eksemplificeret ovenfor som regel også være patenterbare under forudsætning af, at de indeholder de træk som gør fremgangsmåden patenterbar.Opdateret: 19. december 2019