Flere selvstændige krav indenfor samme kategori

Ifølge BEK § 15, stk. 3 må flere selvstændige krav inden for samme kategori kun optages, hvis den tekniske sammenhæng er udpræget, og der foreligger åbenbare vanskeligheder ved f.eks. i form af alternativer, at angive opfindelserne tilstrækkeligt tydeligt i et og samme patentkrav.

Under forudsætning af opfinderisk enhed i henhold til BEK § 15, stk. 1, kan flere selvstændige krav indenfor samme kategori (produkt, fremgangsmåde, apparat eller anvendelse) normalt tillades, når ansøgningen omfatter

(a) flere i forhold til hinanden relaterede produkter,

(b) forskellige anvendelser af et produkt eller apparat eller

(c) alternative løsninger på et specifikt problem, hvis disse kun vanskeligt kan angives i et enkelt krav.

Det følgende er eksempler på typiske situationer som falder ind under tilfældene (a)-(c).

(i) eksempler på flere i forhold til hinanden relaterede produkter

  • stik og stikkontakt,
  • sender og modtager,
  • kemiske mellem- og slutprodukter,
  • gen - gen konstruktion - vært - protein - medi­kament.

(ii) eksempler på flere forskellige opfinderiske anvendelser af et produkt eller apparat:

  • anden og yderligere medicinsk anvendelse i krav af typen "anden medi­cinsk" anvendelseskrav.

(iii) eksempler på alternative løsninger af et specifikt problem:

  • en gruppe af kemiske forbindelser,
  • to eller flere fremgangsmåder til frem­stilling af disse forbindelser.


Opdateret: 29. januar 2013