Funktionelle træk

Funktionelle træk må gerne angives i patentkrav under forudsætning af, at en fagmand ikke har vanskeligheder ved at anvise virkemidler til ud­øvel­se af funktionen.

Et krav kan bredt definere et træk ved dets funktion, det vil sige som et funktionelt træk, selvom der kun angives et eksempel på et sådant træk i beskri­vel­sen. Dette forudsætter dog, at fagmanden umiddelbart kan anvise andre virkemidler, der kan benyttes til den samme funktion. F.eks. kan "ende­punkts påvisende midler" i et krav være understøttet af et enkelt eksempel i form af en begrænserkontakt, hvis det er indlysende for en fagmand, at f.eks. en fotoelek­trisk celle eller en belastningsføler kan anvendes i stedet.

Hvis imidlertid hele indholdet af ansøgningen giver indtryk af, at funktionen skal udføres på en bestemt må­de, og der ikke er angivet andre virkemidler, som kan komme i betragtning, og kravet er formuleret på en sådan måde, at det omfatter andre virkemid­ler i form af en generel funktionel angivelse til udøvelse af frem­gangs­­må­den, skal sagsbehandleren gøre indvending. Det er ikke tilstrækkeligt, at beskrivelsen i uklare vendinger angiver, at andre virkemidler kan anvendes, hvis det ikke klart fremgår, hvori disse består, og hvordan de skal anven­des.

Der er særlige tilfælde for en funktionel definition af en patologisk tilstand.

Krav rettet mod anvendelsen af en opfindelse i form af den tekniske udnyttelse deraf er tilladte.Opdateret: 30. april 2012