Essentielle træk

Essentielle træk er de tekniske træk, som er nødvendige for at definere opfindelsen. Essentielle træk kan antydes ved brugen af generiske termer, f.eks. et krav, som angår en "cykel", behøver ikke at nævne tilstedeværelsen af hjul. Et patentkrav er uklart, hvis det mangler essentielle træk.

Hvis et krav angår en fremgangsmåde, skal kravet angive et klart beskrevet formål. Formålsangivelsen er nødvendig for at kunne identificere de essentielle træk. Hvis fremgangsmådekravet ikke angiver et formål, vil kravet mangle klarhed. Hvis fremgangsmåden er uegnet til at opfylde formålet, vil kravet mangle essentielle træk. For en nærmere beskrivelse af Krav rettet mod computerimplementerede opfindelser, se her.

Angår et krav en fremgangsmåde til fremstilling af et produkt, skal fremgangsmåden således føre til produktet og ingen andre produkter, når den udøves.

I produktkrav, hvor produktet er af en velkendt type, og opfindelsen ligger i ændringen af et kendt produkt af denne type, er det tilstrækkeligt, at kravet klart identificerer det kendte produkt og specificerer, hvad der er ændret og på hvilken måde. Lignende forhold gælder for apparatkrav.

Hvor patenterbarhed afhænger af en teknisk effekt, skal kravene udarbejdes således, at de indeholder alle de tekniske træk ved opfindelsen, som er essentielle for opnåelse af den tekniske effekt (se EPO T32/82, OJ 8/1984, 354).

 Opdateret: 30. september 2021