Selvstændige krav

Det følger af BEK § 14, stk. 2, 2. pkt., at et patentkrav er selvstændigt, hvis det fuldstændigt angiver den omhandlede opfindelse.

Selvstændige krav skal angive de essentielle træk, der er nødvendige for at definere opfindelsen.

En ansøgning kan indeholde et eller flere selvstændige krav. Se Flere selvstændige krav indenfor samme kategori.

Et selvstændigt krav kan henvise til et eller flere foregående krav, jf. BEK § 14, stk. 3. Et eksempel på dette er et krav, der henviser til et krav af en anden kategori (f.eks. "et apparat til brug for udøvelse af fremgangsmåden ifølge krav 1" eller "fremgangsmåde til brug ved fremstilling af produktet ifølge krav 1"). For "stik og stikkontakt" eksemplet fra Flere selvstændige krav indenfor samme kategori gælder tilsvarende, at et krav, der er rettet mod den ene af disse dele og henvisende til den anden sammenarbejdende del (f.eks. stik for sammenar­bejdende med stikkontakten ifølge krav 1), er et selvstændigt krav.

Ved behandlingen af selvstændige krav, som henviser til et andet krav, skal sagsbehandleren omhyggeligt overveje, i hvilken udstrækning kravet med henvisningen indeholder træk fra det krav, som der henvises til.

Se også Patenterbarhed af selvstændige krav der henviser til et andet krav.Opdateret: 3. november 2015