Kravenes klarhed

Ifølge BEK § 13, stk. 3 skal et patentkrav være klart formuleret og må ikke indeholde noget som er uvedkommende for den i kravet angivne opfindelse eller uvæsentligt for den ansøgte eneret.

Kravenes klarhed er af yderste vigtighed grundet deres funktion til at definere, hvad der søges beskyttet.

I betragtning af forskellene i beskyttelsesomfanget mellem forskellige kategorier af krav må formuleringen af et krav ikke efterlade nogen tvivl om kravets kategori.

Betydningen af termerne i kravet skal være klar for fagmanden alene ud fra formuleringen af kravet.

Ved fortolkning af krav bør hvert krav læses således, at ordene gives den betydning og det omfang, som de normalt har inden for den relevante teknik, undtagen i tilfælde, hvor beskrivelsen giver ordene en speciel betydning. I disse tilfælde skal kravet udformes således, at betydningen er klar alene ud fra formuleringen af kravet.

Anvendelsen af relative termer, og varemærker bør undgås, da de kan så tvivl om beskyttelsesomfanget og dermed gøre kravene uklare. Termer såsom "cirka" og "omtrent" kan også så tvivl om beskyttelsesomfanget. 

Anvendelsen af udtryk som "fortrinsvis", "for eksempel", "såsom" eller "nærmere bestemt" kan indføre dobbelttydighed. Udtryk af denne art har endvidere ikke nogen betydning for kravets omfang; dvs. træk, der kommer efter et sådant udtryk begrænser ikke kravet. F.eks. et krav, som lyder "En spade med et blad af metal, fortrinsvis kulstofstål", har samme omfang som "En spade med et blad af metal".

Hvis et krav indeholder en uklar term, og der ikke er basis for en klar definition af den uklare term eller for en udeladelse af termen i basisdokumenterne, kan en sådan uklarhed ikke afhjælpes uden at komme i konflikt med PL § 13 eller BEK § 28 stk. 1, og kravet skal udgå. Se Tilstrækkelig angivelse af opfindelsen.

Et patentkrav kan indeholde flere selvstændige afsnit, f.eks. adskilt ved punktummer, forudsat af kravet ikke herved bliver uklart.

Enhver uoverensstemmelse mellem beskrivelsen og kravene skal undgås, hvis den med hensyn til PL § 39, kan så tvivl om beskyttelsesomfanget og dermed gøre kravene uklare eller uunderbygget (PL § 8, stk. 2 og BEK § 16, stk. 1, nr. 4). Se eksempler under Uoverensstemmelse mellem krav og beskrivelse og Vildledende udsagn.

Ansøgeren skal endvidere være opmærksom på følgende emner med hensyn til klarhed af krav:Opdateret: 29. januar 2013