Anvendelseskrav

Et anvendelseskrav der lyder "anvendelsen af en kemisk forbindelse X som insektgift" anses for ækvivalent til et fremgangsmådekrav der lyder "en fremgangsmåde til at dræbe insekter ved anvendelse af den kemiske forbindelse X." Et sådant anvendelseskrav skal ikke fortolkes som rettet mod forbindelsen X.

På samme måde vil et krav vedrørende "anvendelsen af en transistor i en forstærkerkreds til forbedring af kredsens funktion" være ækvivalent til et krav vedrørende "fremgangsmåde til forstærkning af et elektrisk signal ved brug af et kredsløb indeholdende transistoren".  Kravene bør ikke fortolkes som værende rettet mod et "forstærkerkredsløb, hvor transistoren anvendes", ej heller mod "fremgangsmåde til at bruge transistoren i opbygningen af sådan et kredsløb".

Et krav rettet mod anvendelsen af en kendt sammensætning til et bestemt formål (anden ikke-medicinsk anvendelse), som er baseret på en teknisk virkning, skal fortolkes som indeholdende denne tekniske virkning som et teknisk funktionelt træk og kan derfor følgelig ikke være genstand for indvending i henhold til PL § 2, stk. 1, med hensyn til nyhed, forudsat at et sådant teknisk træk ikke tidligere er blevet almindeligt tilgængeligt (EPO G 2/88, OJ 4/1990, 93 og EPO G 6/88, OJ 4/1990, 114).Opdateret: 19. november 2014