Uoverensstemmelse mellem krav og beskrivelse

Enhver uoverensstemmelse mellem beskrivelsen og kravene skal undgås, hvis uoverensstemmelsen skaber tvivl om beskyttelsesomfanget og dermed gør kravene uklare eller medfører at kravene ikke understøttes af beskrivelsen.

(i) Uoverensstemmelser, der angår ikke essentielle træk, kan forekomme ved en angivelse i beskrivelsen der antyder at opfindelsen er begrænset til et bestemt træk, men kravene ikke er begrænset til dette træk, samtidigt lægger beskrivelsen ikke nogen særlig vægt på trækket og der er ingen grund til at tro at trækket er essentielt for udøvelsen af opfindelsen. I dette tilfælde kan uoverensstemmelsen fjernes ved at udvide beskrivelsen eller ved at begrænse kravene.  På samme måde kan kravene udvides, hvis det er muligt i henhold til de øvrige regler herfor, eller beskrivelsen begrænses, hvis kravene er mere begrænsede end beskrivelsen.

 

(ii) Uoverensstemmelser hvor essentielle træk ikke findes i kravene, forekommer, når det kan udledes enten fra generel teknisk viden eller fra det der fremgår eller er antydet i beskrivelsen at specifikke træk, der ikke er en del af de selvstændige krav, er essentielle for opfindelsens funktion eller med andre ord er nødvendige for løsningen af det problem opfindelsen vedrører.

I et sådant tilfælde vil kravet være uklart, da det ikke opfylder betingelserne i BEK § 13, stk. 1, om at et krav klart skal definere opfindelsens genstand, dvs. angive alle essentielle træk ved opfindelsen (se fx EPO T 32/82, OJ 8/1984, 354). Hvis ansøgeren kan sandsynliggøre, at trækket faktisk ikke er essentielt, kan det uændrede krav accepteres, og om nødvendigt må beskrivelsen ændres i stedet.

 

(iii) Uoverensstemmelser hvor træk findes i de selvstændige krav, men beskrivelsen ikke er begrænset til disse træk. I disse tilfælde skal beskrivelsen tilpasses kravene for at undgå uoverensstemmelser mellem kravene og beskrivelsen.

 

(iv) Hvor dele af beskrivelsen udtrykker måder at udøve opfindelsen på, men hvor det ikke er tilfældet i kravene, fx grundet ændringer i formuleringen af kravene.

Disse dele af beskrivelsen kan så tvivl om hvad beskyttelsesomfanget er, hvilket gør kravene uklare.

Udførelsesformer i beskrivelsen der ikke længere er dækket af de selvstændige krav skal slettes (for eksempel hvis beskrivelsen omfatter et alternativ for mindst et træk der ikke længere er dækket af de ændrede krav).

Hvis kravene f.eks. begrænses til at specificere et køretøj med en elektrisk motor, mens en af udførelsesformerne i beskrivelsen og tegningerne anvender en forbrændingsmotor i stedet, skal uoverensstemmelsen udbedres ved at fjerne udførelsesformen med forbrændingsmotoren.


(v) Træk der er nødvendige i selvstændige krav må ikke beskrives i beskrivelsen som valgfri ved brug af udtryk såsom ”fortrinsvis”, ”kan” eller ”valgfri”.

Beskrivelsen skal rettes således at termer som disse fjernes fra beskrivelsen af træk fra selvstændige krav.

 

(vi) I tilfælde hvor kravene i ansøgningen er gengivet i beskrivelsen ved udskiftning af ordet krav med ord som ”udførelsesform”, ”aspekt” eller lignende ordlyd vil enhver forskel i træk skabe en uoverensstemmelse mellem krav og beskrivelse.

 

(vii) Dele af beskrivelsen der er ekskluderet fra patenterbarhed skal fjernes fra beskrivelsen eller omformuleres således

at de ikke falder inden for betingelserne for ekskludering for patenterbarhed.Opdateret: 18. oktober 2022