Uoverensstemmelse mellem krav og beskrivelse

Uoverensstemmelser mellem krav og beskrivelsen skal undgås, se følgende eksempler:

(i) Simpel sproglig uoverensstemmelse

Eksempel:

I beskrivelsen er en angivelse, der indikerer, at opfindelsen er begrænset til et bestemt træk, men kravene er ikke tilsvarende begrænsede. Beskrivelsen tillægger ikke dette træk særlig betydning, og der er ikke grund til at tro, at trækket er essentielt for opfindelsens udøvelse.

I et sådant tilfælde kan uoverensstemmelsen fjernes enten ved at udvide beskrivelsen eller ved at begrænse kravene. På samme måde kan kravene udvides eller beskrivelsen begrænses, hvis kravene er mere begrænsede end beskrivelsen.

(ii) Uoverensstemmelse vedrørende tilsyneladende essentielle træk

Eksempel:

Det fremgår enten ud fra en generel teknisk viden eller ud fra, hvad der er angivet eller antydet i beskrivelsen, at et bestemt beskrevet teknisk træk, som ikke nævnes i et selvstændigt krav, er essentielt for løsningen af det problem, som opfindelsen vedrører.

I det ovennævnte eksempel opfylder kravet ikke betingelserne i BEK § 13, stk. 1, ifølge hvilket et krav klart skal definere opfindelsens genstand, dvs. angive alle essentielle træk ved opfindelsen (se EPO T 32/82, OJ 8/1984, 354). Derfor er kravet ikke tilstrækkelig klart.

Hvis ansøgeren kan sandsynliggøre, at trækket faktisk ikke er essentielt, kan det uændrede krav accepteres, og om nødvendigt må beskrivelsen ændres i stedet.

(iii) Dele af genstanden i beskrivelsen eller/og tegningerne er ikke dækket af kravene:

Eksempel:

Alle kravene specificerer et elektrisk kredsløb, som bruger halvleder-komponenter, men én af udførselsformerne i beskrivelsen og tegningerne bruger radiorør i stedet.

I et sådant tilfælde kan uoverensstemmelsen normalt fjernes enten ved at udvide kravene (forudsat, at beskrivelsen og tegningerne som helhed giver tilstrækkelig understøttelse for en sådan udvidelse) eller ved at fjerne det "overflødige" fra beskrivelsen eller tegningerne.

Hvis eksempler i beskrivelsen og/eller tegningerne, som ikke dækkes af kravene, imidlertid ikke præsenteres som udførelsesformer af opfindelsen, men som baggrundsviden eller eksempler, som er nyttige til at forstå opfindelsen, er disse eksempler tilladt.Opdateret: 29. januar 2013